બહુ હિંમત જોઈએ આ મંદિરમાં જવા માટે… થાઈલેન્ડમાં આવેલું છે આ મંદિર…

બહુ હિંમત જોઈએ આ મંદિરમાં જવા માટે “નરકની ઓળખ આપતું વિશ્વનું એક મંદિર નબળા મનના માણસોએ મુલાકાત લેવી નહીં” નરક અને સ્વર્ગ વિષે આપણે બાળપણથી સાંભળતા આવ્ય છીએ. કોઈને ખ્યાલ છે નહીં કે નરક કે સ્વર્ગમાં શું હશે કે છે. […]

Continue Reading
સવારે ચાર વાગ્યાથી નવ વાગ્યા સુધી જ દર્શન ચાલુ રહે છે…

તેલ વગર જ્યોતનું પ્રજવલિત થવું વર્ષમાં એક જ વાર પાંચ કલાક માટે ખુલતું મંદિર ભારત ધાર્મિકતાની બાબતમાં અનહદ શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસુ દેશ છે તે આપણે વર્ષોથી જાણીએ છીએ. ભારત જ નહી ગુજરાતમાં અનેક મંદિરો છે. દરેક મંદિરની કોઈ ને કોઈ […]

Continue Reading
error: Content is protected !!