“બદામ પાક ” – બાળકોને હેલ્થ માટે ન્યુટિશન વેલ્યુની ખુબ જરુર હોય છે, ત્યારે ખવડાવો પાક જે બાળકોના વિકાસમાં મદદરૂપ થશે……

“બદામ પાક “ મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ન્યુટ્રિશનલી ખુબ જ રીચ છે જે માનવ શરીરને જરૂરી બધા જ વિટામિન્સ સમાવે છે. તેમાંય બદામની ન્યુટિશન વેલ્યુ તો ખુબ જ હાઈ આંકવામાં આવે છે અને એમાંય વળી બદામને દૂધ […]

Continue Reading
મોહનથાળ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકોની પ્રિય અને વાર-તહેવારે બનાવવામાં આવતુ મિષ્ટાન છે. ….

” મોહનથાળ “ ” મોહનથાળ “, એ આપણી ટ્રેડિશનલ સ્વીટ છે જે વાર-તહેવાર અને પ્રસંગોમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં પણ મોહનથાળ બનાવવામાં આવે છે. લગભગ બધા જ ને ભાવે એવી સ્વીટ છે. આજે હું અલગ રીતથી જ […]

Continue Reading
error: Content is protected !!