એક સમયે વડોદરામાં ભાડે રૂમ રાખીને રેહતા હતા, આજે મુંબઈમાં છે કરોડોનો બંગલો…

હલ્લો કેમ છો મિત્રો?? હું શું કવ પેલો હાર્દિક છે ને બવ હારું રમે હો ભઈ અલ્યા હાર્દિક પંડ્યાની વાત કરું છુ પેલો ક્રિકેટ રમે છે ને એ. આમ એને રમતો જોવા તો અમારા ગામમાં બધાય છોકરાઓ અમારા ઘરે આવી […]

Continue Reading
બાજરીના આટલા બધા સારા ગુણો વાંચીને તો હું હવે રોજ બાજરીની કોઈને કોઈ વાનગી જરૂર બનાવીશ.

શિયાળામાં બાજરી ખાવાના આ છે ઘણાબધા ફાયદા.. બાજરી એટલે શિયાળા દરમિયાન ખાવા લાયક અત્યંત આરોગ્યવર્ધક ખોરાક! શિયાળો આવતા જ આપણા ખાવાના વ્યંજનોમાં પણ ફેરફાર આવી જાય છે. આપણે શરીરના અંદરની ગરમી કાયમ રાખવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના ભોજન કરીએ છીએ. […]

Continue Reading
error: Content is protected !!