જલજીરા – આટલી ગરમી પડી રહી હોય અને તેમાં પણ કઈ ઠંડુ ઠંડુ એક ગ્લાસ જલજીરા પાણી મળી જાય તો તો મજા જ પડી જાય ….

જલજીરા આટલી ગરમી પડી રહી હોય અને તેમાં પણ કઈ ઠંડુ ઠંડુ એક ગ્લાસ જલજીરા પાણી મળી જાય તોતો મજા જ પડી જાય ને? આજે હું લઈ ને આવી છું બાળકો ની ફેવરિટ જલજીરા ઘરે બનાવવાની રેસીપી. જે 6 મહિના […]

Continue Reading
error: Content is protected !!