ચણા મેથીનું અથાણું – ભાખરી, પુરી, પરોઠા કે રોટલી સાથે, ખાખરા સાથે ટેસ્ટી લાગે છે તો આજે જ બનાવી લો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રેસિપી જોઇને…..

ચણા મેથીનું અથાણું ભાખરી, પુરી, પરોઠા કે રોટલી સાથે, ખાખરા સાથે, દાળભાત અને ખીચડી સાથે ટેસ્ટી અથાણાની આખું વર્ષ મજા લો. ચણા મેથીનું અથાણું બનાવવા માટે જોઈતી સામગ્રી : 1 કપ કઠોળના લાલ નાના ચણા, 1 ક્પ આખી મેથી, 2 […]

Continue Reading
ચુરમાના લાડુ – સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રેસિપી અને વિડીયો જોઇને બનાવો ચુરમાના લાડુ ……

ચુરમાના લાડુ હનુમાન જ્યંતી હોય કે ગણેશ ચોથ ભગવાનને લાડુનો પ્રસાદ ધરાવાતો હોય છે. લાડુના ઘણા પ્રકાર હોય છે… જેમ કે ચુરમાના લાડુ, ઢૉહાના લાડુ, ભાખરીના લાડુ, ગોળવાળા લાડુ વગેરે અહીં આપણે ચુરમાના લાડુ બનાવીશું. ચુરમાના લાડુ બનાવવા માટે જોઈતી સામગ્રી: […]

Continue Reading
error: Content is protected !!