“તું મારો શ્વાસ અને તારું નામ મારું વિશ્વ” – આજના દરેક કપલ માટે અરીસા જેવી વાત !! ચુકતા નહિ..

‘મને ખૂબ ડર લાગે છે નિશાન્ત, ન જાણે કેમ પણ હું… હું તે રાત પછી એક પણ રાત શાંતિથી સૂઈ નથી શકી, હું ખૂબ ડરી ગઈ છું. આખો દિવસ તું તો ઘરે નથી રહેતો પણ મારે આ જ માહોલમાં, આ […]

Continue Reading
error: Content is protected !!