ખોટો સિક્કો : આજના દરેક માતાપિતાએ વાંચવા જેવી હૃદયસ્પર્શી વાર્તા……

ખોટો સિક્કો રાકેશભાઈ અને મિતાબહેન બંન્ને હવે, લાકડીનાં સહારે ચાલતાં હતાં, ઉંમર પણ થઈ હતી, હવે ક્યાં કોઈ નેવું વર્ષ જીવે છે, સાઈઠ-પાંસઠ માંડ થાય તો આ બિમારીઓ જ માનવીને ડોલાવી નાંખે, રાકેશભાઈ અઠ્ઠાવન વર્ષનાં અને મિતાબહેન બાવન વર્ષનાં હતાં, […]

Continue Reading
error: Content is protected !!