બે આખ્ખી ને એક અર્ધી ટીકીટ કઢાવી, Dear મારી પિયર ગઈ છે!.. વાંચો અને હસતા રહો…

Dear જયારે પિયર જાય છે …. ત્યારે અમારા શું હાલ હવાલ થાય છે! મત પૂછો યાર… ફક્ત વાંચીને એકલા જ હસો! Dear મારી પિયર ગઈ છે! બે આખ્ખી ને એક અર્ધી ટીકીટ કઢાવી, Dear મારી પિયર ગઈ છે! એમ ન […]

Continue Reading
ગાગરમાં સાગર ભરી આપે એવું વરદાન આપનારો દિવસ એટલે ‘અક્ષય તૃતીયા’.

ગાગરમાં સાગર ભરી આપે એવું વરદાન આપનારો દિવસ એટલે ‘અક્ષય તૃતીયા’ —————————————————- હૈ મા અન્નપુર્ણા અમારી ગાગરમાં સાગર સમાય એવું વરદાન આપો. આ સકળ વિશ્વ પર તમારી કૃપા સદાકાળ કાયમ રાખો કલાબેનને ત્યાં જેન્તીલાલ સવારે સવારે પહોંચી ગયા. જેન્તીલાલને આમ […]

Continue Reading
એક વાત કહેવી રહી કે આ લીમડાનો મહિમા ફક્ત ચૈત્ર માસ સુધી જ મર્યાદિત ન રહેવો જોઈએ.

તમારે મન ભલે ચૈત્રનો જ લીમડો, પણ અમારે મન તો એ બારેમાસની સંજીવની ફક્ત ચૈત્ર માસ આવે એટલે આપણ બધામાં લીમડાનું મહત્વ અચાનક લીમડા પ્રેમ ઉગી નીકળે છે લીમડો તો ખરેખર આપણું ગૌરવ વૃક્ષ છે. ફક્ત ચૈત્ર માસ આવે એટલે […]

Continue Reading
error: Content is protected !!