કંકોતરી – એકવાર અચૂક વાંચજો !!

”રંગારો ક્યાં ગયો? એને જલ્દી અહીં બોલાવો, હજુ અંદર તો રંગરોગાન બાકી પડ્યું છે…… મોહિત, જરા જોઇ લે તો મહેમાનોને આપવાની ભેટનું શું થયું?…… કોને કોને આમંત્રણ આપવાનું છે એનું લિસ્ટ બની ગયું? લાવ તો જરા જોઈ લઉં….” ગીરીશભાઈ હુકમો […]

Continue Reading
error: Content is protected !!