સ્ત્રીહઠ – જ્યારે એક સ્ત્રી-હઠ તમારું જીવન બદલી નાખે!!

જ્યારે એક સ્ત્રી-હઠ તમારું જીવન બદલી નાખે!! “હઠ” એટલે કે “જીદ”. જ્યારે કોઈ જીદ કરીને પોતાનું ધાર્યું કરાવવાની ક્ષમતા ધરાવે, ત્યારે ભલભલા સંબંધોના પાયા ડેમેજ થાય છે. બહારથી દેખાતી સીધી સાદી સરળ વ્યક્તિ, જ્યારે તમને દગો કરે, ત્યારે ઘણું મોડું […]

Continue Reading
પતિ, પત્ની ઔર વો…પ્રેમ અને નિશાના જીવન પરથી જાણો તમારી લાઈફમાં તો આવું કશું નથી બની રહ્યું ને???

પતિ, પત્ની ઔર “વો”… આજે એક એવા મુદ્દા પર નજર નાખીએ જે ઘણાના જીવનમાં એક ઘોંઘાટ સાથે પ્રવેશ કરે છે, છતાં આસપાસનાં લોકોને એ ઘોંઘાટનો જરા સરખો અવાજ સંભળાતો નથી. મારાં કાલ્પનિક પાત્રો, “પ્રેમ અને નિશા” દ્વારા, હું આ મુદ્દાને […]

Continue Reading
error: Content is protected !!