” મુંબઈ એરપોર્ટ : આ સત્યઘટના વાંચી ને તમને આઘાત લાગશે.”- શેર કરજો અચૂક….!!!

ગયા વર્ષે મારા પપ્પા જગદીશ ત્રિવેદી અમેરિકાના લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ ઉતર્યા. તેમની એક બેગ કર્મચારીઓની ભૂલના કારણે બીજા દેશમાં જતી રહી. માત્ર ૨૪ કલાકમાં એરપોર્ટનો એક માણસ લખાવેલાં સરનામે રૂબરૂ આવીને બેગ આપી ગયો. પપ્પાએ ટીપ આપી તો એણે પ્રેમથી […]

Continue Reading
ધો.૧૦માં ગણિતનું પેપર ૨૦ વર્ષમાં સૌથી અઘરું નિકળવવા બાબતે… એક પત્ર શિક્ષણ બોર્ડને…

કેનેડાથી મૌલિક જગદીશ ત્રિવેદી દ્વારા શિક્ષણ બોર્ડને પત્ર-લેખન ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર વિષય : ધો.૧૦માં ગણિતનું પેપર ૨૦ વર્ષમાં સૌથી અઘરું નિકળવવા બાબતે મારે સમાચાર વાંચવામાં આવ્યા કે બોર્ડની પરીક્ષામાં ધો.૧૦માં ગણિતનું પેપર ૨૦ વર્ષમાં સૌથી અઘરું નીકળ્યું હતું. […]

Continue Reading
error: Content is protected !!