એક સૌથી ખોટી અને ધડ માથા વગરની માન્યતા – ભૂખ્યા રહેવાથી વજન ઉતરે..

ભૂખ્યા રહેવાથી વજન ના ઉતરે જ્યારે જ્યારે વજન ઉતારવાનો વિચાર કરીએ ત્યારે ત્યારે દરેક વ્યક્તિ ખાવાનું ઓછું કરવાનો જ વિચાર કરવા લાગે છે. ઉપવાસો કરવાથી અથવા ભૂખ્યા રહેવાથી જે વજન ઉતરે તે તરત જ પાછુ આવી જતું હોય છે. શ્રાવણ […]

Continue Reading
ના કોઈ એકસરસાઈઝ ના કોઈ ડાયટ, આ છે વજન ઉતારવા માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો…

વજન ઉતારવાનો સહેલો રસ્તોઃ- આખો દિવસ વજન ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીને થાકી જવાય છે. દિવસ દરમિયાન ખાલી મમરા, ખાખરા ખાઈએ, ઉપવાસ કરીએ તો પણ વજન ઉતરવાનું નામ નથી લેતું. વજન ઉતારવા માટે હોંશીયારીપૂર્વકનું ખોરાકનું પ્લાનીંગ કરવું પડે છે વધુ પડતાં ભૂખ્યા […]

Continue Reading
ઘટેલા વજનને મેઇન્ટેઇન કરવા માટેના સરળ ઉપાયો…

ઘટેલા વજનને કેવી રીતે જાળવવું વજન ઘટાડવું સહેલું છે. એકવાર ઘરના લગ્ન હોય કે પાર્ટી હોય અથવા બાળકની બર્થ ડે હોય. નવું વર્ષ આવતું હોય કે નવરાત્રી, રાતોરાત બધાને પાતળા થઈ જવું છે પછી રસ્તો ગમે તે હોય. ગમે તેવા […]

Continue Reading
error: Content is protected !!