રણને તરસ હોય ગુલાબની. – વિજય ખુંટ લિખિત લાચાર પિતાનો તિરસ્કાર કરતા પુત્રો અને ઋણ ચુકવતા એક યુવાનની વાર્તા…

રણને તરસ હોય ગુલાબની. બધાની નજર બસ જજ સાહેબની સામે હતી. એક ખુરશી પર રામનાથજી બેઠા હતા. તેનું ગળુ પણ શુષ્ક હતું. થોડે દુર એના બે દિકરા શુટબુટમાં અપટુડેટ થઈ બેઠા હતા. થોડી થોડી વારે તેના વકિલ તેને દિલાસો આપવા […]

Continue Reading
error: Content is protected !!