દરેક સ્ત્રીના જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો આમાંથી એક પ્રસંગ તો આવ્યો જ હશે…

૧. દવા – દિવ્યેશ વિ. સોડવડીયા “અમારી જિંદગીમાં તમારા વિના શૂન્યાવકાશ છવાઈ ગયો. હંમેશા અમારા અંતરમાં રહેનારને કેમ કરી ભૂલીએ અમે ! પ્રભુ તમારા આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ અમારી પ્રાર્થના.” ‘લાડલી વહુને અશ્રુસભર શ્રદ્ધાંજલિ.’ આવા લખાણવાળી છબી સમક્ષ બેસણામાં […]

Continue Reading
error: Content is protected !!