વજન ઘટાડવાની ઈચ્છા રાખો છો? આ યુવાનની વાત વાંચીને તમને પ્રેરણા મળશે… વાંચો અને તમે પણ આથી શરૂઆત કરો…

તુષાર જીવાણી : 116 કિલોનું શરીર અને 48 ની કમરનો ઘેરાવો લઈને ગિરનાર ચડવા ગયા, દસ હજાર પગથિયાંમાં ખાલી હજાર પગથિયાં થયા ત્યાં સુધીમાં તો હાથ જોડી ને ઘૂંટણ ટેકવી દીધા કે હવે આગળ નહિ જવાય. પણ અંદરથી લાગી આવ્યું. મેડિકલ […]

Continue Reading
મારું નામ “રાજ ની મમ્મી” – સો સો સલામ આ રાજકોટ ની નારી ને !!

મારું નામ “રાજ ની મમ્મી” એજ મારી ઓળખ અને એજ મારુ નામ. બધાં મને એજ નામથી બોલાવે. ગીરા પંડ્યા શાયદ જ કોઈ ને યાદ હોય. 2008માં રાજનો જન્મ ફોર્સેપ ડિલિવરીથી થયો અને એના લીધે એની એક આંખ બંધ હતી. અંગત […]

Continue Reading
error: Content is protected !!