તને છેલ્લી વારનું આવજો – તમારી આંખો પણ ભીની થઇ જશે આ પત્ર વાંચીને…

તને છેલ્લી વારનું આવજો… આદરણીય બિહાગ, મુખવાસના ડબ્બામાં કાગળ જોઈ તમને આશ્ચર્ય થયું હશે હેને ?.. પણ હું જાણું છું કે તમને કામ શિવાય બેગના એકેય ખાના ખોલવાની આદત નથી… અને આ કાગળ કેટલાય દિવસ સુધી વાંચ્યા વિનાનોજ રહી જાત […]

Continue Reading
“વિધવા” – પ્રથમ તો એક માણસ.. વાર્તા નું નામ જ પુરતું છે. વાંચો અને શેર કરો..

ગઈકાલે એક સબંધીના ત્યાં મળવા જવાનું થયેલું ત્યારે બાજુમાં સફેદ મંડપ બાંધેલો જોઇને અમસ્તુજ પુછાઈ ગયું કે કોઈ ઘટના ઘટી લાગે છે અને ભાભીએ ‘હા…’ કહ્યું ત્યાં તો બા બોલવા શરૂ જ થઈ ગયા, હા બેન એક ૩૫ વર્ષનો નાનો […]

Continue Reading
error: Content is protected !!